FréttirFrettirTrueFalseFalseFalse/forsida/fleira/frettir/FleiraFleiraTrueFalseFalseFalse/default.aspx?PageID=cdd65cda-429d-11ea-a9b0-d8d385b7cb54falsetrue
Fleira

27.03.2020 11:33

Þróun fjármálamarkaða frá áramótum

Undanfarna daga og vikur hafa sviptivindar geisað um fjármálamarkaði í kjölfar útbreiðslu kórónuveirunnar og útlit fyrir að ástandið verði viðvarandi um sinn. Við aðstæður sem þessar er vert að undirstrika mikilvægi áhættudreifingar sem er grunnþáttur í eignasöfnum þar sem fjárfestingartími er langur. Til að ná fram áhættudreifingu fjárfestir Eftirlaunasjóður FÍA í ólíkum eignum og eignaflokkum sem og eftir mismunandi landsvæðum. Áhættu er þar af leiðandi dreift á þann veg að þótt lækkun verði á ákveðinni tegund eigna, á ákveðnum eignaflokki eða innan ákveðins landsvæðis eru líkur á að hún vinnist að hluta upp með hækkun annarra eigna og þannig sé dregið úr sveiflum á eignasafninu í heild.

Stiklað á stóru

Innlendur hlutabréfamarkaður hefur tekið skarpa dýfu frá áramótum og hefur Úrvalsvísitala innlendra hlutabréfa lækkað um 25% miðað við 24. mars 2020. Á innlendum skuldabréfamarkaði hefur ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa lækkað töluvert sem leiðir til þess að ávöxtun innlendra skuldabréfa hefur verið góð það sem af er ári. Óverðtryggð ríkisskuldabréf hafa skilað ávöxtun á bilinu 3,9% til 6,0% og verðtryggð um 1,5% til 8,2%. Á sama tíma hefur íslenska krónan gefið töluvert eftir á móti sínum helstu viðskiptamyntum, til að mynda hefur krónan veikst um tæp 12% á móti Evru og rúm 16% á móti Bandaríkjadal. Veiking krónunnar á móti öðrum viðskiptamyntum þýðir að öðru óbreyttu að erlendar eignir, mældar í íslenskum krónum, hafa hækkað samsvarandi. Hlutfall erlendra eigna hefur verið aukið töluvert í eignasafni EFÍA undanfarin misseri og er það nú um 31,5% af heildareignum sjóðsins.

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur nú lækkað meginvexti bankans um eitt prósentustig í tveimur skrefum og eru þeir því nú 1,75% jafnframt hefur nefndin nú ákveðið að hefja bein kaup á skuldabréfum ríkissjóðs. Enn fremur hefur fjármálastöðugleikanefnd bankans ákveðið að aflétta kröfu um sveiflujöfnunarauka á fjármálafyrirtæki og verður hann því 0%. Með þessum aðgerðum er slakað töluvert á taumhaldi peningastefnunnar í ljósi ört versnandi efnahagshorfa. Aflétting kröfu um sveiflujöfnunarauka skapar svigrúm í bankakerfinu til að styðja við heimili og fyrirtæki með nýjum útlánum.

Þegar horft er út fyrir landssteinana blasir sú staðreynd við að erlendir verðbréfamarkaðir hafa einnig lækkað verulega en frá áramótum hefur til að mynda heimsvísitala hlutabréfa lækkað um rúm 30% í Bandaríkjadal. Flestir Seðlabankar heims hafa nú þegar gripið til ýmissa aðgerða til að styðja við efnahagslífið, bæði með vaxtalækkunum og kaupum á skuldabréfum í formi magnbundinnar íhlutunar (e. quantitative easing). Ljóst er að til skemmri tíma verða áfram sveiflur á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum, líklega þar til mat á beinum og óbeinum áhrifum kórónuveirunnar verður farið að skýrast.

Ávöxtun

Nafnávöxtun EFÍA síðast liðna tólf mánuði er 3,3% sem samsvarar 1,0% raunávöxtun. Ávöxtun lífeyrissjóða er háð markaðsaðstæðum hverju sinni og getur hún verið sveiflukennd til skemmri tíma. Í ljósi þess ástands sem nú er uppi á fjármálamörkuðum vegna kórónuveirunnar er mikilvægt að hafa í huga að lífeyrissparnaður er í eðli sínu langtíma sparnaður og til lengri tíma jafnast sveiflur í ávöxtun að miklu leyti út. Markmið stjórnar er ávallt að hámarka ávöxtun sjóðsins að teknu tilliti til áhættu og tryggja þannig sjóðfélögum, mökum þeirra og börnum lífeyri í samræmi við samþykktir sjóðsins.

Ávöxtun EFÍA miðað við 24. mars 2020

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Til baka


06.05.2022 15:40

Ársfundur EFÍA 2022

12.04.2022 13:57

Ársfundur EFÍA 2022

19.05.2021 08:39

Ársfundur EFÍA 2021

07.05.2021 13:31

Ársfundur EFÍA 2021

28.05.2020 17:00

Ársfundur EFÍA 2020

03.05.2019 12:43

Ársfundur EFÍA 2019

17.04.2019 15:18

Ársfundur EFÍA 2019

16.04.2019 10:09

Skipun kjörnefndar

18.03.2019 11:23

Yfirlit sjóðfélaga

31.01.2019 09:32

Aukaársfundur

27.04.2017 19:16

Tilkynning frá stjórn

08.03.2017 15:31

Yfirlit sjóðfélaga

13.06.2016 14:16

Niðurstöður kosninga

03.07.2015 10:23

Niðurstöður kosninga

15.11.2013 13:53

Staðfesting samþykkta

31.10.2013 12:04

Ný lög um neytendalán

19.04.2013 16:18

Ársfundur EFÍA

10.05.2012 10:14

Ársfundur EFÍA

10.04.2012 14:44

Rafrænir launaseðlar

03.02.2012 10:46

Vel heppnaður fundur

03.10.2011 12:18

Breyttar lánareglur

11.06.2011 15:19

Fundargerð ársfundar

05.05.2011 10:29

Ársfundur EFÍA

20.09.2010 13:42

Nýjar lánareglur

14.05.2010 10:46

Fundarboð

11.01.2010 15:48

Til sjóðfélaga EFÍA

Stillingar fótspora

Hér getur þú stillt hvaða vefkökur þú vilt samþykkja á vefnum.

Lesa kökustefnu efia.is
Samþykkja valdar vefkökur