FréttirFrettirTrueFalseFalseFalse/forsida/fleira/frettir/FleiraFleiraTrueFalseFalseFalse/default.aspx?PageID=cdd65cda-429d-11ea-a9b0-d8d385b7cb54truefalse
Fleira

23.04.2019 15:11

Auglýst eftir framboðum - Fulltrúar sjóðfélaga í stjórn EFÍA

Kjörnefnd EFÍA auglýsir eftir framboðum til stjórnarsetu í EFÍA kjörtímabilið 2019-2021.

Samkvæmt greinum 4.1 og 4.1 a í samþykktum sjóðsins skulu sjóðfélagar kjósa tvo aðalmenn og einn varamann til stjórnarsetu í tvö ár. Þeir sem gefa kost á sér þurfa að uppfylla eftirfarandi:

  • Vera sjóðfélagar í EFÍA.
  • Vera fjárhagslega sjálfstæðir og búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu skv. 31. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og 6. gr. reglna FME nr. 180/2013 og fullnægja að öðru leyti þeim kröfum sem gerðar eru um hæfi og hæfni stjórnarmanna skv. framangreindum lögum, reglum FME og samþykktum sjóðsins.
  • Vera tilbúnir til að gangast undir hæfismat FME.
  • Skila inn framboðsgögnum innan tilskilins tímafrests.

Áhugasamir geta gefið kost á sér með því að senda inn framboð og fylgigögn sem listuð eru upp hér að neðan á netfang kjörnefndar kjornefnd@efia.is

Frestur til að skila inn framboði er 7. maí 2019 kl. 17:00.

Í tilkynningu um framboð eða fylgigögnum skal frambjóðandi a.m.k. tiltaka:

  • Nafn, kennitölu og heimilisfang.
  • Upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun og reynslu.
  • Yfirlýsingu um að viðkomandi hafi kynnt sér og uppfylli hæfisskilyrði 31. gr. laga nr. 129/1997.
  • Aðrar þær upplýsingar sem frambjóðandi telur að geti nýst kjörnefnd við að meta hæfi og hæfni hans til að gegna stjórnarstörfum.

Þá skal jafnframt fylgja umsókn upplýsingar um hvort frambjóðandi gefi kost á sér í aðalstjórn eða varastjórn (eða bæði).

Frekari upplýsingar veitir formaður kjörnefndar, Lára Sif Christiansen Lara@fia.is.
 

* Í samræmi við grein 4.2 í samþykktum sjóðsins hefur stjórn EFÍA skipað kjörnefnd vegna fyrirhugaðs stjórnarkjörs á ársfundi sjóðsins 2019. Samkvæmt starfsreglum kjörnefndar er markmið með störfum hennar að tryggja sjóðfélögum EFÍA áreiðanlegri forsendur til að taka upplýsta ákvörðun um val í stjórn sjóðsins. Meðal hlutverka kjörnefndar er að hafa umsjón með framkvæmd stjórnarkjörs og leggja fram rökstutt mat á hæfi einstakra frambjóðenda til stjórnarsetu, mat nefndarinnar telst vera ráðgefandi. Kjörnefnd auglýsir eftir og yfirfer framboð með tilliti til þeirrar hæfni og reynslu sem nauðsynleg er til stjórnarsetu í lífeyrissjóði sem og að teknu tilliti til samsetningar stjórnar og hvað varðar breidd í fjölbreytni, hæfni og reynslu.

** Í samræmi við 29. gr. laga 129/1997 skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40% meðal aðalmanna og varamanna.


Grein - Hverjir eiga erindi í stjórn lífeyrissjóðs

Leslisti vegna hæfismats FME

31. gr. í lögum 129-1997 og 6. gr. reglna 180-2013

 

Til baka


19.05.2021 08:39

Ársfundur EFÍA 2021

07.05.2021 13:31

Ársfundur EFÍA 2021

28.05.2020 17:00

Ársfundur EFÍA 2020

03.05.2019 12:43

Ársfundur EFÍA 2019

17.04.2019 15:18

Ársfundur EFÍA 2019

16.04.2019 10:09

Skipun kjörnefndar

18.03.2019 11:23

Yfirlit sjóðfélaga

31.01.2019 09:32

Aukaársfundur

27.04.2017 19:16

Tilkynning frá stjórn

08.03.2017 15:31

Yfirlit sjóðfélaga

13.06.2016 14:16

Niðurstöður kosninga

03.07.2015 10:23

Niðurstöður kosninga

15.11.2013 13:53

Staðfesting samþykkta

31.10.2013 12:04

Ný lög um neytendalán

19.04.2013 16:18

Ársfundur EFÍA

10.05.2012 10:14

Ársfundur EFÍA

10.04.2012 14:44

Rafrænir launaseðlar

03.02.2012 10:46

Vel heppnaður fundur

03.10.2011 12:18

Breyttar lánareglur

11.06.2011 15:19

Fundargerð ársfundar

05.05.2011 10:29

Ársfundur EFÍA

20.09.2010 13:42

Nýjar lánareglur

14.05.2010 10:46

Fundarboð

11.01.2010 15:48

Til sjóðfélaga EFÍA

Stillingar fótspora

Hér getur þú stillt hvaða vefkökur þú vilt samþykkja á vefnum.

Lesa kökustefnu efia.is
Samþykkja valdar vefkökur